- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:57 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:41 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
- 08,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಗುರು,9:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
Recent Articles
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:57 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನ.........
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯದೆ ಅವರು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.......
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:41 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌‌ ನ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.....
- 08,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಗುರು,9:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಮುಖವಾಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನ ವ್ಯಾಪಾರ.....
- 25,ಆಗ,2022, ಗುರು,10:04 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಹಾರರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ....
- 25,ಆಗ,2022, ಗುರು,9:58 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸರಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯ.....

News
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:57 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನ.........
17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯದೆ ಅವರು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.......
17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:41 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌‌ ನ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.....
08,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಗುರು,9:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಮುಖವಾಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನ ವ್ಯಾಪಾರ.....
25,ಆಗ,2022, ಗುರು,9:58 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸರಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯ.....
Lifestyle
- 17,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಶನಿ,5:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯದೆ ಅವರು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.......
Read More
08,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2022, ಗುರು,9:45 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
25,ಆಗ,2022, ಗುರು,10:04 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
19,ಆಗ,2022, ಶುಕ್ರ,10:03 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
11,ಆಗ,2022, ಗುರು,11:30 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ - Vivekananda H K
03,ಆಗ,2022, ಬುಧ,8:55 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
Historical Places
- 01,ನವೆಂ,2021, ಸೋಮ,5:29 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು..? ಇದು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ..? ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಎಂಬ ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬಂತು..? ಈ ಚಿಲುಮೆಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಇರುವ ಗಾಢ ನಂಟೇನು..ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ
Read More
History
- 19,ಆಗ,2022, ಶುಕ್ರ,9:32 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ....
- 16,ಆಗ,2022, ಮಂಗಳ,5:09 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ....
- 09,ಆಗ,2022, ಮಂಗಳ,12:02 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಬಾರದು. ಅದು ಬಡವರ ಜೀವನಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು.......
- 28,ಜುಲೈ,2022, ಗುರು,4:52 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ......
- 15,ಜುಲೈ,2022, ಶುಕ್ರ,10:29 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗ.......
Tourism
- 20,ಮಾರ್ಚ್,2022, ಭಾನು,11:37 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಲ್ಲಯ್ಯನಗಿರಿ ಚಾರಣದ ಒಂದು ಅನುಭವ...
Read More
- 01,ನವೆಂ,2021, ಸೋಮ,5:29 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು..? ಇದು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ..? ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಎಂಬ ಹೆಸರ್ಯಾಕೆ ಬಂತು..? ಈ ಚಿಲುಮೆಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಇರುವ ಗಾಢ ನಂಟೇನು..ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ
Read More
- 06,ಅಕ್ಟೋ,2021, ಬುಧ,4:30 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರೋ ದೇಶ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ. ಜತೆಗೇ ಭಿನ್ನ-ವಿಭಿನ್ನ ದೇವಾಲಯಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೋ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವಸ್ತುವಿಗೆ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು.ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು.
Read More
- 01,ಅಕ್ಟೋ,2021, ಶುಕ್ರ,4:30 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಒಡಿಶಾದ ಚಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಸೋರ್ ಬೀಚ್‍. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥಹಾ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಬೀಚ್‍ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ.
Read More
- 26,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2021, ಭಾನು,11:38 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ - Planettv
ಗುಹೆಗಳು ಸಹ ಇಂಥಹಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾತ ಗುಹೆಗಳಿವೆ. ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ, ಗುಹೆಯೊಳಗೇನಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಅಂಥಹಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಿಹಾರದ ಸೋನ್ ಭಂಡಾರ್ ಗುಹೆ..ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ..? ಇಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೇನು..ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
Read More
Spiritual and Devotional
- 01,ಆಗ,2022, ಸೋಮ,8:26 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯದ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ..........
Read More
- 14,ಜುಲೈ,2022, ಗುರು,6:50 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಎಂಬ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು....
Read More
- 07,ಜುಲೈ,2022, ಗುರು,10:44 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ಕೊಲೆಗಳು ಸಹಜವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅದನ್ನು ನಾವುಗಳು ತಡೆಯಲು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನವಿ......
Read More
- 29,ಜೂನ್,2022, ಬುಧ,12:07 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ.... ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ...
Read More
- 12,ಜೂನ್,2022, ಭಾನು,12:01 ಅಪರಾಹ್ನ - Vivekananda H K
ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ..
Read More