ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ..?

ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ..?

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ, ರಾಜ ಮಹರಾಜರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಳದು ಬಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ. ಭತ್ತದ ಮೊದಲ ಕೋಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಕರಾವಳಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಣಗಳ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಗಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಭತ್ತದ ಮೊದಲ ಕೋಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೋಣಗಳ ನಡುವೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕೋಣಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೊಗ ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭತ್ತದ ಕೋಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಳ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಕಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ: ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 'ಒಂಟಿ ಗದ್ದೆ'ಯ ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ 'ಜೋಡಿ ಗದ್ದೆ'ಯ ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಗೆಳಿವೆ. ಒಂಟಿ ಗದ್ದೆಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಎರಡು ಕಣಗಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜೋಡಿ ಗದ್ದೆಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕು ಎಂಬ ಕಣಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಬಳದ ಓಟದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಧ: ಹಗ್ಗದ ಓಟ - ಎರಡು ಕೋಣಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೊಗ ಕಟ್ಟಿ ನೊಗದ ಮಧ್ಯೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು. ನೇಗಿಲು ಓಟ - ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನೊಗದ ಮಧ್ಯೆ ಮರದ ದಂಡುಕಟ್ಟಿ, ದಂಡಿನ ಕೊನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೇಗಿಲಿನಾಕಾರದ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಆ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿದು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು. ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ ಓಟ - ನೊಗದ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ದನೆಯ ದಂಡು ಇರುವ ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು. ಕೆನೆ ಹಲಗೆ ಓಟ - ನೊಗದ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ದನೆಯ ದಂಡಿಗೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆನೆ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನಿಟ್ಟು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು. ಈ ಕೆನೆ ಹಲಗೆಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಬಳ ಕಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ: ಕಂಬಳದ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಗದ್ದೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಕಣವು ನೆಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಣದ ಒಳಗಡೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಕಣದ ಒಂದು ಬದಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಏರಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಕೋಣಗಳು ಈ ಏರಿಯನ್ನೇರಿ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕಣದ ಎರಡೂ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳು: ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿಯ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಓಡಿಸುವವರನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ: ಈ ಕಂಬಳ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ಗೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗದ್ದೆಯ ತಯಾರಿ, ಚಪ್ಪರ, ವೇದಿಕೆಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 

ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..

 

► Subscribe to Planet Tv Kannada

https://www.youtube.com/Planet Tv Kannada

 

► Follow us on Facebook

https://www.facebook.com/Planettvkannada

 

► Follow us on Twitter

https://twitter.com/Planettvkannada​

 

► Follow us on Instagram

https://www.instagram.com/planettvkannada

 

► Follow us on Pinterest

https://www.pinterest.com/Planettvkannada

 

► Follow us on Koo app 

https://www.kooapp.com/planettvkannada

► Follow us on share chat 

https://sharechat.com/planettvkannada

 

► Join us on Telegram

https://t.me/planettvkannada

 

► Follow us on Tumblr

https://www.tumblr.com/planet-tv-kannada

 

► Follow us on Reddit

https://www.reddit.com/Planet-tv-kannada

 

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author