ಅಡುಗೆ

- 27,ಜನವರಿ,2022, ಗುರು,4:12 ಅಪರಾಹ್ನ - Gration D
ವಿವಿಧ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ, ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
Read More
- 07,ಡಿಸೆಂ,2021, ಮಂಗಳ,9:00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ - Gration D
ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಕವಿಧಾನ
Read More
Popular Articles