ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ

- 07,ಅಕ್ಟೋ,2021, ಗುರು,4:32 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು. ನವರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ.
Read More
- 25,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2021, ಶನಿ,2:58 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ಸಹಸ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು..?ಈ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗಗಳಿರುವ ನದಿಯಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ..? ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
Read More
Popular Articles
07,ಅಕ್ಟೋ,2021, ಗುರು,4:32 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
25,ಸೆಪ್ಟೆಂ,2021, ಶನಿ,2:58 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv