ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿ

- 21,ಅಕ್ಟೋ,2021, ಗುರು,11:04 ಅಪರಾಹ್ನ - Planettv
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಓಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ನೋಡಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯದು.
Read More
Popular Articles