ಕುರ್ಚಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳು

Dark faces of the chair

ಕುರ್ಚಿ ಎಂಬ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖ.....

 

ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕೆ ಕುರ್ಚಿ.........

 

" ಆ " ಮಾಯಾ ಕುರ್ಚಿ.....

 

ಏರಲು ದೈವ ಬಲ ಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಕೂರಲು ಜನ ಬಲ ಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಬಲ ಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಗಳಿಸಲು ಜಾತಿ ಬಲ ಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

 

ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ ಸಿಗಲು.

ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡ ಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ ಹೊಂದಲು.

ತಲೆ ಹಿಡಿಯಲು ತಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ದರಿರಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ ಗೆಲ್ಲಲು.

ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಲು, ಕೈ ಮುಗಿಯಲು, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತೆ

 " ಆ " ಕುರ್ಚಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲು.

 

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ

" ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಏಳು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ .

ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ದೊರೆಯುವುದಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಇದೆಯಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

 

ಮುಳ್ಳಿನ ಆಸನವಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಸುಳ್ಳಿನ ಅರಮನೆಯಂತೆ 

" ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಜನಗಳ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ .

ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳ ನೆನಪುಗಳಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

 

ಬೆನ್ನಿಗಿರಿಯುವ ಕಲೆ ಇರಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಎದೆ ಬಗೆಯುವ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕಂತೆ

 " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಮುಖವಾಡ ತೊಡೆವ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕಂತೆ

 " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ವಂಚಿಸುವ ತಲೆಯಿರಬೇಕಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

 

ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ

 " ಆ " ಕುರ್ಚಿ‌

ಪದಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕರಗದಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂತೆ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ.

 

ಈ " ಕುರ್ಚಿಯ " ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನರಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಗಿರುವ ಮಹತ್ವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

 

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರ ಜೀವನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ " ಆ " ಕುರ್ಚಿ 

ಯಾವುದು ಬಲ್ಲಿರಾ ? ಬಲ್ಲಿರಾ ?

 

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜ,

ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ,

ಮನಗಳಲ್ಲಿ - ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ - ಮತಗಳಲ್ಲಿ - ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ,

ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಚಳವಳಿ,

ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ.

9844013068......

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author