ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ನಿದ್ರೆಯ ಅಲೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ; ಸಂಶೋಧಕರು

ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ನಿದ್ರೆಯ ಅಲೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ; ಸಂಶೋಧಕರು

ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅಲೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಬಲಭಾಗದ ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಯನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುವ 54 ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆಕ್ಟಿಗ್ರಾಫ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಮ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಲ ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author