ನನ್ನ ಕವಿತೆ

ಮಲಗಲು ಮರೆತರು

ಬರೆಯುವುದ ನಾ ಮರೆಯೆನು

ಬರೆಯಲು ನಿಂತರೆ

ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಮರೆಯುವೆನು

ಏನು ಹೇಳಲಿ ಗೆಳತಿ

ಮನದಾಳದ ಓಲೆಯನು

ಓದಲು ನೀ ಮರೆತಿ

ನಾನಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಇಂತಿ

                💐 ಅ.ಮ.ಚೇ✍️

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author