ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ...

new history

Featured Image Credits : The Progressive

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ.... ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ...

 

ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಮತಗಳ ‌ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗು ಸಮನಾಗಿ ಅನ್ವಯ.

 

" ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿವಳಿಕೆ - ವರ್ತಮಾನ ನಡವಳಿಕೆ - ಭವಿಷ್ಯ ಕನವರಿಕೆ " ಆಗಲಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ...

 

ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚುಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು. ದೇವರನ್ನೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಹೊರಟ ಸಂವಿಧಾನ.....

 

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ........

 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗತ್ತಿದೆಯೇ ? ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ? ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ?

ಈಗ ರಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ ?

ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಇತಿಹಾಸದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ? 

ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಗುಲಾಮಿತನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇತಿಹಾಸದ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ......

 

ಘಟಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡುಗಳ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ....

 

ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಕಾಲಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲಿಶ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ, 

 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಲನಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ, ಸಹಜ ಸರಮಾಲೆಗಳ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ. ಅದು ಘಟಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನೇ ಇರಲಿ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ - ಅರಿವಿನ - ಆಧ್ಯಯನದ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸ. 

 

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಶಾಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ನಿಜ.

 

ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅರಾಜಕತೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೀಗೆ ಸಾಗುವ ಇತಿಹಾಸ  ಬಲವೇ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ದೇವ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದರು ಮಂದಿರ ಕೆಡವಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಮತ್ಯಾರೋ ಬಂದರು ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈಗ್ಯಾರೋ ಮಸೀದಿ ಕೆಡವಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ.....

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ - ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿಯರೇ,

ಅಧೀಕೃತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.....

 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೊರೆತ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ರೂಪದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಬರಹಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದ ಜಾನಪದೀಯ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು, ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬರಹಗಳು, ಆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ( ಭೂ ಅಗೆತ ) ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 

ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ - ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 

ದಿನಾಂಕಗಳು, ಮಾಸಗಳು, ವರ್ಷಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ರಾಜ ವಂಶಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿ, ಸೋಲು ಗೆಲುವು, ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತಾರ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ದೇವರು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಆಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ, ತೆಗಳಿಕೆ, ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ, ವಿರೋಧಾಭಾಸ, ಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ, ಸೋಲಿನ ಕಹಿ,ತಂತ್ರಗಳು ಕುತಂತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಘಟನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಊಹಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸತ್ಯದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರು, ಭೂಗರ್ಭ ತಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಸಹಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀಕೃತ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮವೇ ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಬವವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಅಧೀಕೃತತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ  ಗೊಂದಲಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬುದ್ದನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ರಚನಾಕಾರರ ಅಧೀಕೃತತೆ, ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳು ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿಯೇ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ.

 

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ  ಭಾಷಣದಲ್ಲೋ, ಅಂಕಣದಲ್ಲೋ, ಹರಿಕಥೆಯಲ್ಲೋ ಇದೇ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ  ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿರುಚಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ ಇತಿಹಾಸ. ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ.

 

ಇದೊಂದು ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇದೆ...............

 

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜ,

ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ,

ಮನಗಳಲ್ಲಿ - ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ - ಮತಗಳಲ್ಲಿ - ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ,

ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಚಳವಳಿ,

ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹೆಚ್.ಕೆ.

9844013068

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author