lord vishnu

- 29,ಮೇ,2021, ಶನಿ,11:27 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ - Planettv
ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿರ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದ ದೃಶ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದತಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಹರಿಯ ಕೋಮಲ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಮಂದಸ್ಮಿತಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ತಾನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕೆಯ ವದನಾರವಿಂದ.
Read More
Popular Articles