ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ

 

Home remedies

**ಗಮನಿಸಿ: - ಇದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ..**

 

ನೀವು ಬದನಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ತಂದರೆ ಅವು ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ... ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ...

 

 ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ... ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

 

ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸ್ಥoಭನಾ, ವಿದ್ವೇಷಣ, ಉಚ್ಚಟನಾ, ಮೋಹನ, ವಶೀಕರಣ, ಅದೃಶ್ಯ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಉಪ-ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ...

 

1. ಆಕರ್ಷಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು: - 

 

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮರಳುಮಾತಂಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಧಂಡಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ದ್ರವದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮದ್ಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದ್ಯೆ ಜಗಳ, ಕೋಪವಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ...

 

2 .ಸ್ಥಂಭನಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: 

 

ಬುರುಗ ಜಿರುಗು, ತೆಲ್ಲಜಿಲ್ಲೆಡು, ಅಲೋ ವೆರಾ, ತೆಲ್ಲಗುರಿವಿಂದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗುರುವಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ, ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಥಂಭನಾ ಮಾಡಬಹುದು...

 

3. ವಿದ್ವೇಷಣ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: - 

 

ಮಾಲತಿ ಹೂವುಗಳು, ಅಂದುಗ ಮರದ ತೊಗಟೆ, ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು...

 

4. ಉಚ್ಚಟನಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: - 

 

ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಿ, ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ, ರಾವಿಚೆಟ್ಟು, ಮೆಡಿಕೊಮ್ಮಾದಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಚ್ಚಟನಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ..

 

5. ಮೋಹನಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: - 

 

ಸಹದೇವಿ, ತುಳಸಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಬಾಳೆಗಿಡ, ರತ್ನಕ್ಷಾರಿ,ಉತ್ತರಾಣಿ , ಗುಂಟಗಲಗರ, ದಾಳಿಂಬೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಾಗಾಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ತಿಲಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೋಹನವಾಗುತ್ತಾರೆ...

 

6. ವಶೀಕರಣ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: - ಸಹದೇವಿ, ಎರ್ರಗನ್ನೆರು, ಬದನಿಕಾ, ಮೆಡಿವೆರು, ಕಪ್ಪು ಪಚ್ಚೆ ಬೇರುಗಳು, ಮಯೂರಿಶಿಖಾ, ಮಾವು ಬದನಿಕಾ, ಸಂಪಂಗಿ, ತೆಲ್ಲಗುರಿವಿಂದ, ತೆಲ್ಲಜಿಲ್ಲೆಡು, ಸಸ್ಯದ ಬೀಜಕೋಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ತಿಲಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಶೀಕರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ...

 

7.ಅದೃಶ್ಯ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: - 

 

ಉಡುಗಾ ಬೀಜಗಳು, ಮೊಡುಗಾ ಬೀಜಗಳು, ನಲ್ಲಬುರುಗ, ತಮರಪೀಚು, ಗೂಬೆ ಮಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೈಲ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆಲಾ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇತರರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

8. ವಿಜಯಕರ ಮೂಲಿಕೆಗಳು: - 

 

ತುಳಸಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ತೆಲ್ಲಗರಿಕ, ತೆಲ್ಲಗುರಿವಿಂದ, ಎರ್ರಾಚಿತ್ರಮೂಲಂ, ಮಡ್ಡಿ, ಸಹದೇವಿ, ಜಮ್ಮಿ, ಉತ್ತರೇನಿ, ನಲ್ಲಾ ಉಮ್ಮೆಟ್ಟಾ, ಎರ್ರಗನ್ನೆರು, ಸರ್ಪಕ್ಷಿ ವೆರು, ಈ ಮರಗಳ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿವಿಧ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.

 

 ದಶಮಾಹಾವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂಲಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು... ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಕೇಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ !! ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಇವೆ .. ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. !!  

 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಾನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆನೇ ಅಷ್ಟೇ . ತಾವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಮುಖೆನ ತಿಳಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

 

 

ಕ್ರುಪೆ

ಮಂಜುನಾಥ ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
About Author