ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper )ಸಸ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ

Long pepper plant

Featured Image Source: Amazon.in

ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper )ಸಸ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು : ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್(Piper longum)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು, ಜಬೊರಾಂಡಿ ಮೆಣಸು, ಥಾಯ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬಲಿನೀಸ್ ಮೆಣಸು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಪಿಪ್ಪಲಿ,ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಜಾವಾ ಪೆಪ್ಪರ್

ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು(Indian long pepper), ಜಬೊರಾಂಡಿ ಮೆಣಸು(Jaborandi pepper) ಉದ್ದ ಮೆಣಸು(Long pepper) ಥಾಯ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ (Thai Long Pepper) 

ಕನ್ನಡ: ಹಿಪ್ಪಲಿ(Hippali),ಲಿಪ್ಪಲಿ (Lippali), ತಿಪ್ಪಿಲಿ(Thippili), ಹಿಪ್ಪಲಿಬಳ್ಳಿ(Hippaliballi),ಕುಣ(kuna).

ಕೊಂಕಣಿ: ಹಿಪ್ಲಿ(Hipli)

ಹಿಂದಿ: ಪಿಪರ್Pipar, ಪಿಪ್ಲಾಮುಲ್(Piplamul),ಪಿಪ್ಪಲಿ(pippali)

ಮಲಯಾಳಂ: ಮಾಗಧಿ(Magadhi), ಪಿಪ್ಪಲಿ(Pippali),ತಿಪ್ಪಿಲಿ(Thippili),ಕಟ್ಟುಟಿಪಲಿ (Kattutipali).

ಸಂಸ್ಕೃತ: ಪಿಪ್ಪಲಿ (Pippali)ಮನೋಹರಿ(manohari), ಚಂಚಲ(chanchala),ಕಣ( kana), ಮಾಗಂಧಿ(magandhi),ಉಷಣ   (ushana)

ತಮಿಳು: ಕಂಡನ್ ಲಿಪ್ಪಿಲ್ಲಿ(Kandan lippilli),ಪಿಪ್ಪಿಲಿ(Pippili), ಸಿರುಮುಲಂ(Sirumulam)ಅರ್ಗಡಿ(argadi),ಕಾಲಿಡಿ(Kalidi)  ಕಾಮ ತಿಪ್ಪಿಲಿ(kama tippili),ವನಪಿಪ್ಪಿಲಿ (vanapippili).

ತೆಲುಗು : ಪಿಪ್ಪಲ್ಲು(Pippallu),ಪಿಪ್ಪಲಿ(pippali

ಮರಾಠಿ: ಪಿಂಪಲಿ(Pimpali )

ಗುಜರಾತಿ: ಪಿಪಾರಾ (Pipara),ಪೈಪರ್(piper),ಪೀಪ್ಲಿ(peepli) 

ಪಂಜಾಬಿ: ಮಾಘೌನ್(Maghaun),ಡಾರ್ಫಿಲ್ಫಿಲ್(darfilfil),ಮಾಘ( magha)

ಉರ್ದು: ಪಿಪ್ಪಲ್(Pippal), ಪಿಪ್ಲಿ(Pipli), ಪಿಪುಲ್(Pipul),ಬೈಹೆಹಿ ಕ್ರಿಕೋಲಾ(baihehi kkrykola), ಮಗೋಧ(magodha),

ಅಸ್ಸಾಮಿ: ಪಿಪೋಲಿ(Pipoli)

ಒರಿಯಾ: ಬೈಹೆಹಿ ಕ್ರಿಕೋಲಾ(Baihehi kkrykola), ಮಗೋಧಾ(magodha), ಪಿಪ್ಪೋಲಿ( pippoli)

ಬೆಂಗಾಲಿ: ಪಿಪ್ಲಾಮರ್(Piplamor),ಪಿಪಲ್(pipal),ಪಿಪ್ಲಿ(pipli). 

ನೇಪಾಳಿ: ಗಜ್ ಪಿಪ್ಲಾ(Gaj pipla), ಸಾನೋ ಪಿಪ್ಲಾ(Saano pipla),ಪೋಪಾಲ್( popal)

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ: ಮೊರೆಕ್ ಅನ್ಸೈ(Môrech ansai).

ಬರ್ಮಾ: ಪೀಕ್ಚಿನ್(Peikchin), ಪೆಜಿನ್ಗೌನ್(pezinngoun).

ಮಲೇಷ್ಯಾ: ಚಾಬೈ( Chabai)

ಸಿಂಹಳೀಯರು: ತಿಪ್ಪಿಲಿ(Tippili)

ಚೈನೀಸ್: ಬಿ ಬೋ,(Bi bo) ಬಾ ಕ್ಸಿ ಹು ಜಿಯಾವೋ,(Ba xi hu jiao),ಪಿಪೋ(pipo)

ಥಾಯ್: ಫ್ರಿಕ್-ಹ್ಯಾಂಗ್(Phrik-hang), ಡೀಪ್ ಲೀ(deep lee), ಡಿಪ್ಲಿ ಚುಕ್(dipli chuak)

ರಷ್ಯನ್: ಡ್ಲಿನಿಜ್ ಪೆರೆಕ್ (Dlinnyj perec)

ಫ್ರೆಂಚ್: ಪೊಯಿವ್ರೆ ಲಾಂಗ್(Poivre long), ಪೊಯಿವ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿ ಜಾ( poivre long de jaa).

ಜರ್ಮನ್: ಬೆಂಗಾಲಿಶರ್ ಪಿಫೆಫರ್(Bengalischer Pfeffer),ಜಬೊರಾಂಡಿ-ಫೆಫರ್(Jaborandi-Pfeffer), ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಪಿಫೆಫರ್(Langer Pfeffer).

ಇಟಾಲಿಯನ್: ಪೆಪೆ ಲುಂಗೊ(Pepe lungo)

ಜಪಾನೀಸ್: ಇಂಡೋನಾಗ-ಕೋಶೋ(Indonaga-kosho),ಇಶಿಗಾಕಿ ಜಿಮಾ( ishigaki jima)

ಕೊರಿಯನ್: ಪಿಲ್-ಬಾಲ್(Pil-bal), ಪಿಲ್ಬಲ್( pilbal)

ಮೆಕ್ಸಿಕನ್: ಟೀಥಾನ್ಕ್ಯುಯೆ(Teathancuaye)

ಪರ್ಷಿಯನ್: ಫಿಲ್ಫಿಲ್ಡರಾಜ್(Filfildaraaz),ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಜ್ಪಿಪಾಲ್(maglizpipal),ಪಿಪಾಲ್( pipal)

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್: ಪಿಮೆಂಟಾ-ಲೋಂಗಾ(Pimenta-longa)

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್: ಪಿಮೆಂಟೆರಾ ಲಾರ್ಗಾ(Pimentera larga)

ಸ್ವೀಡಿಷ್: ಲಾಂಗ್ಪೆಪ್ಪರ್( Långpeppar)

ಟರ್ಕಿಶ್: ಡಾರ್ ಬಿಬೆರಿ(Dar biberi),ಡಾರ್ ಫುಲ್ಫುಲ್(Dar fulful), ಉಝುನ್ ಬೈಬರ್( uzun biber)

ಡಚ್: ಲ್ಯಾಂಗ್ವೆರ್ಪಿಜ್ ಪೆಪರ್(Langwerpige peper),ಜಾವಾನ್ಸೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಪೆಪರ್( javaanse lange peper)

ಗ್ರೀಕ್: ಪೆಪೆರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್(Peperi macron),ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪಿಪೆರಿ( makropiperi)

ಅರೇಬಿಕ್: ದಾರ್ ಫುಲ್ (Dâr fulful )

ಮೂಲ: ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿಪ್ಪೊಕ್ರೇಟ್ಸ್(Hippocrates) ಬರೆದರು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಷಧಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper )ಲಾಂಗ್ ಪೆಪರ್ 6 ನೇ ಅಥವಾ 5 ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೊದಲು ಉದ್ದವಾದ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಇತಿಹಾಸವು ಉದ್ದವಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ (ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್(Theophrastus) ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರೋಮನ್ನರು ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೈಪರ್(piper) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ,ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 14 ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.ಇಂದು ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper)ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ

ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಒಂದು ತೆಳುವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಕವಲೊಡೆದ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರೋಹಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪೊದೆಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ನೆರಳಿನ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮಳೆಕಾಡುಗಳು, ತೊರೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಪೊದೆಗಳು, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪತನಶೀಲ, ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ, ಅರೆ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು, ಬಯಲು ಮತ್ತು ಪಾಳುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಅಂಶವಿರುವ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವಯವ ಅಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆಳಕು, ರಂಧ್ರವಿರುವ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದುಹೋದ ಮಣ್ಣು ಅದರ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬೇರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರೋಹಣ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಕಾರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಊದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ತುಂಡು ಕಾಲು ಇಂಚು ಉದ್ದ, ಅನಿಯಮಿತ ದಪ್ಪ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕವಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಿರುತ್ತವೆ, ಮುಂಚಾಚಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತೆವಳುತ್ತವೆ, ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಾಗ ತೋಡು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸಸ್ಯ ಎಲೆಗಳು 5-9 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, 3-5 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲ, ಉಪ-ತೀವ್ರ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತಳದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ದುಂಡಗಿನ ಹಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ದವಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಲವಾರು, ಸರಳ, ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಸೈಲ್(sessile) ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಬ್ಲೇಡ್‌ನ ಆಕಾರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡಾಕಾರದ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕಾರದ ಉದ್ದವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೇಟ್(cordate) ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು 6.5-9 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 3-5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಮಸುಕಾದವು; ತಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೇಟ್. ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೊಟ್ಟುಗಳು 5- 7.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಪಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1-3 ಸೆಂ, ಪೊರೆ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿಲೇಟ್, ಚೂಪಾದ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಹೂವುಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳು 1.25-2.00 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಎಲೆಯ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷ ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 2.5-7.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷ ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳು ಡಿಹಿಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಲ್ಲ. ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳು 2.5–3.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 5 ಮಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯ ಉದ್ದದ ಬಹು ಅಂಡಾಕಾರದ (ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ, ಮೊಟ್ಟೆಯಂತೆ) ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಇದು ಉದ್ದವಾದ, ಮೊಂಡಾದ, ಅಪಕ್ವವಾದಾಗ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು. ಮಾಗಿದಾಗ(ಹಣ್ಣಾದಾಗ) ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಪ್ಪು-ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ(Capsicum)ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.                                                                                                                ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper)ರುಚಿ : ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಕಟುವಾದ ರುಚಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು  :ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಂಧಿವಾತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ, ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ(Detoxifies Your Liver), ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ(Alzheimer's disease) ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲುನೋವು, ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಅಥವಾ ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯವು ಪೈಪೆರೇಸಿ( Piperaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯವು ಪೈಪೆರೇಸಿ(Piperaceae) ಕುಟುಂಬವು 12 ತಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1400 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ಭಾರತ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ.ಪಿಪ್ಪಲಿ(pippali),ವನಪಿಪ್ಪಲಿ(vanapippali),ಸೈಮಳಿ(saimhali) ಮತ್ತು ಗಜಪಿಪ್ಪಲಿ(gajapippali), ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಪಿಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಜನಿಘಂಟುನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯದ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು,ದೊಡ್ಡಮೆಣಸು,ಜಬೊರಾಂಡಿ ಮೆಣಸು,ಥಾಯ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬಲಿನೀಸ್ ಮೆಣಸು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಪಿಪ್ಪಲಿ , ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಪೆಪ್ಪರ್, ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper)ನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು: ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ, ಮನೆಮದ್ದುಯಾಗಿ, ಔಷಧೀಯ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ.

ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೊನೊರಿಯಾ, ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು, ಕ್ಷಯ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಂಕುಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕರುಳಿನ-ಸಂಬಂಧಿತ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಾದ ಬೇರುಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್(bronchitis), ಆಸ್ತಮಾ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

.ಭಾರತೀಯ ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು 

ಭಾರತೀಯ ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper )(15 ಗ್ರಾಂ) ಕೆಳಗಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು 26 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬು 0 ಮಿಗ್ರಾಂ

ಸೋಡಿಯಂ 115 ಮಿಗ್ರಾಂ

ಪ್ರೋಟೀನ್ 0 ಗ್ರಾಂ

ಸಕ್ಕರೆ 6 ಗ್ರಾಂ

ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು 6 ಗ್ರಾಂ

ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ 0 ಗ್ರಾಂ

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 0 ಮಿಗ್ರಾಂ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 2 ಮಿಗ್ರಾಂ

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ 2.4 ಮಿಗ್ರಾಂ

ವಿಟಮಿನ್ ಎ 0 ಮಿಗ್ರಾಂ   ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper ) ಬಲವಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಯು ಕೂದಲುಳ್ಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಪೈಪರಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper )ಬಳಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಹಿಪ್ಪಲಿ(ಪಿಪ್ಪಲಿ)(Long Pepper) ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

1.ಉಸಿರಾಟದ (Respiratory )ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

2. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು(Diabetes) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

3. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ(Reproductive and Sexual Health) ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

4. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ (bacterial infections)ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ

5. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು(Digestion) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

6. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ(Insomnia) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ

7. ತೂಕ ನಷ್ಟ(Weight loss)

8. ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು( Effectiveness of Tuberculosis ) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

9. ಹಲ್ಲುನೋವು(Toothache)

10. ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ(Alzheimer’s disease) ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

11. ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು(Liver) ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

12. ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು(Metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

13. ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದ(Rheumatoid Arthritis) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ

14. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ(menstrual problems ) ಒಳ್ಳೆಯದು

ಡಿಪ್ಸಿಯಾ(Dipsi) : ಹಿಪ್ಪಲಿ(Long Pepper )ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಕಾಲು ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೆಮ್ಮು(Cough): ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ 1 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅತಿಸಾರ(Diarrhea): ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಊತ(Swelling): ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಊತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಂಟಿ(Menses Scanty): ಹಿಪ್ಪಲಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ(Hiccups): ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ.

ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ(Dizziness): ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಿ.

ಉಬ್ಬುವುದು(Flatulence): ಎರಡು ಚಮಚ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಹಿಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುದಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಶೀತ(Cold): ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ (ತುಪ್ಪ) ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿ.                                                                      ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಕಾಡು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ,ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಪುಡಿ,  (Cinnamon)ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ,ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್(High Cholesterol) 1: 1: 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ, ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಂದು ಚಮಚವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಚಮಚವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿ

ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು(Skin Diseases): ಹಿಪ್ಪಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ನೋವು, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಅಸ್ತಮಾ(Asthma): ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಗಂಟಲು ನೋವುSore (Throat): ಕಡಿದಾದ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ              ಖರ್ಜೂರ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ ಬೆಲ್ಲಿರಿಕಾವನ್ನು(Terminalia Bellirica) ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮುಚ್ಚಿದ ಮೂಗು(Blocked Nose): ಕಡಿದಾದ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ(Liver Disease): ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಾಲೆ(Jaundice): ಕಾಮಾಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸಿ.

ಪೈಲ್ಸ್(Piles): ಕಹಿ ಸೇಬು ಬೇರು Bitter Apple root ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಸಂಧಿವಾತ(Rheumatism): ಕಹಿ ಸೇಬು ಬೇರು Bitter Apple rootಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ  ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಲ್ಯೂಕ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಭೇದಿ: ಸಿಹಿ ಧ್ವಜದ ಬೇರು Sweet Flag’s root, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ  ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು, ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ, ಚೆಬುಲಿಕ್ ಮೈರೋಬಾಲನ್ ಸಿಪ್ಪೆChebulic Myrobalan ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಕಾಲು ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಜೀರ್ಣ(Indigestion): ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ , ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ, ಚೆಬ್ಯುಲಿಕ್ ಮೈರೋಬಾಲನ್ ಸಿಪ್ಪೆ Chebulic Myrobalanಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಶತಾವರಿ ರೇಸಿಮೋಸಸ್ ಬೇರಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿ.

ಮಲೇರಿಯಾ: ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡದ ತೊಗಟೆ(Jasmine stem bark), ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಏಜೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಾಂಡದ ತೊಗಟೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಪಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು.

ಅಲರ್ಜಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಮೆಣಸು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಮೆಣಸು ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಊತದಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಸೂಚನೆ : ಸಸ್ಯಗಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇದು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.                                                                    ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ,ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರ,ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯರ,ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ 

 ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ:

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author